18. Övriga upplysningar

Övriga upplysningar innehåller kryssrutor med förvalda alternativ och en ruta för att lämna övrig information.

Om du har haft inkomst från utlandet kryssar du i rutan och lämnar uppgift om typ av inkomst (tex. lön eller utdelning), från vilket land samt inkomstens storlek.

Automatisk avräkning av utländsk skatt

Om du har betalat utländsk skatt på kapitalinkomster och skatten finns redovisad på en kontrolluppgift har Skatteverket automatiskt räknat av den från den svenska skatten. I menyvalet Skatteuträkning ser du hur stor avräkning du har fått. Om du har fått automatisk avräkning ska du inte begära avräkning eller kryssa i rutan för avräkning i Övriga upplysningar. Mer om hur den automatiska avräkningen beräknas hittar du på skatteverket.se/avrakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du begär avräkning av utländsk skatt kryssar du i rutan och lämnar uppgift om den utländska skatt som du har betalat. Beloppet anges i svenska kronor (SEK).

"Övriga upplysningar" använder du för att skriva relevant information till Skatteverket. Här kan du lämna övriga uppgifter som inte finns i inkomstdeklarationen, och som Skatteverket behöver för att fastställa din slutliga skatt, till exempel om du begär ackumulerad inkomst. Övriga upplysningar är bara tillgängligt för dig som har loggat in med e-legitimation.

Om du till exempel har ändrat eller lagt till ett belopp via menyvalet "Ändra" kan du i vissa fall bli behöva lämna en övrig upplysning i anslutning till den ruta där beloppet har ändrats eller lagts till. 

Det gäller även om du begär omfördelning av rot-/rutavdrag från dig till annan person eller tvärtom, då den informationen överförs automatiskt till "Övriga upplysningar".

Om du tar bort en bilaga som har skapats åt dig skapas en övrig upplysning automatiskt med uppgift om att en viss bilaga tagits bort och istället lämnas in på annat sätt. Du kan när som helst när du deklarerar se om något har fyllts i automatiskt via menyvalet "Kontrollera" och "Sammanställning av deklarationsuppgifter".

Så här lägger du till information under Övriga upplysningar:

OBS! För att kunna göra ändringar måste du vara inloggad med en e-legitimation.

Exempel

Stina har arbetat utomlands i två månader och vill informera om att hon haft inkomst därifrån. Hon vill även begära avräkning för utländsk skatt som hon då betalat.

  1. Stina väljer menyvalet "Ändra".
  2. Hon väljer uppgiften "Övriga upplysningar" i den nedfällbara listan och klickar på "Ändra".
  3. Stina kryssar i rutorna "Kryssa här om du har haft inkomst från utlandet" och "Kryssa här om du begär avräkning av utländsk skatt" och i rutan skriver hon att hon har fått lön, från vilket land och hur mycket inkomst hon har fått samt hur mycket skatt hon betalat, omräknat i svenska kronor (SEK).
  4. Hon klickar på "Spara".

Hjälp för Inkomstdeklarationen 2023